Team
 Position  Nick  Contact
 God of DBV  Warez  Email: dbvicto@gmail.com
 DC: DBV#0756
 Gamemaster  The Great  DC: The Great#1788
 Gamemaster JR  Bubuz  DC: Bubuzz#2689
 Gamemaster JR  Windyy  DC: windyy#2348
 Tutor of DBV  [T] DBV  DC: [T] DBV#5787

Info:
Jak się skontaktować? Wejdź na nasz kanał DISCORD, kliknij na link (DC:) przy danym tutorze aby oby otworzyć jego profil na DC

Jeśli nie zadziała skopiuj nazwę profilu np 'DBV#0756' i wpisz 'Szukaj'


How to get in contact? Go to our DISCORD channel, click on the link (DC:) next to the tutor to open his profile on DC.